En kort og praktisk utdanning

Våre ettårige studier vektlegger den praktiske delen av stoffet mer enn den teoretiske.

 

Klasseromsundervisning 2-3 dager per uke. De andre dagene disponeres fritt til selvstudier, gruppearbeid, praksisplass eller deltidsjobb.

 

Centric ansetter hvert år uteksaminerte studenter.

 

Vi benytter bl a lærere fra egen IT-avdeling og fra samarbeidende IT-bedrifter, som alle er eksperter innenfor sine fagfelt. Dette sikrer til enhver tid oppdatert kunnskapsformidling.

 

Fagene revideres årlig for å sikre at utdanningsplanen reflekterer den raske utviklingen i IT-næringen.

Fullført utdanning = jobb!

Vår målsetning er å få alle studenter ut i jobb etter endte studier. Vi har derfor en egen landsdekkende enhet som arbeider med rekruttering og utleie av IT-konsulenter. Centric er en internasjonal IT-bedrift som kontinuerlig har behov for nye ressurser og fagskolen er derfor en naturlig rekrutteringsarena.

Ved fullført studiet System- og nettverksadministrator, gir Centric tilbud om ansettelse under visse forutsetninger. Forutsetninger er bl a at  snittkarakter er «C» eller bedre og at fraværsprosenten er under 20% i alle emner. Les om ytterligere krav her. Jobbtilbudet vil knyttes til ett av Centrics kontorer i Hamar, Oslo, Drammen, Stavanger eller Trondheim.

Tilbakemeldinger fra tidligere studenter

 

Våre studieretninger

Datateknologi, server- og nettverksdrift

Studiet gir en grundig innføring i datateknologi, klienter/operativsystem, servere og nettverk. Kvalifiserer også til opptak på System og nettverksadministrator-studiet.

System og Nettverksadministrator

Studiet omfatter oppsett, implementering og drift av servere og nettverksløsninger, virtualiseringsteknologi og skyløsninger. 

ISO sertifisering:

Centric IT Academy AS har et dokumentert kvalitets- og miljø-ledelsessystem som er sertifisert av LRQA etter standardene ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015.