Datateknologi, server- og nettverksdrift

Studiet passer for deg som har interesse for å jobbe med IT og ønsker en utdannelse med gode jobbmuligheter, eller for deg som ønsker omskolering.

Studiet passer for deg som har interesse for å jobbe med IT og ønsker en utdannelse med gode jobbmuligheter, eller for deg som ønsker omskolering.

 

Det gis en grunnutdannelse i datateknologi og samtidig spisskompetanse rettet mot 1. og 2. linje support. Studiet omfatter datamaskinens oppbygning og virkemåte, AI (kunstig intelligens), maskinvare, operativsystem og kontorapplikasjoner med brukerspesifikk konfigurasjon og feilsøking.

Studiet er vektet med 60 studiepoeng og kvalifiserer for opptak til System- og nettverksadministrator-studiet.

Studiested

Studiet undervises i klasserom i Oslo, Trondheim og Hamar.

Opptakskrav

 • Det generelle grunnlaget for opptak til studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift er generell studiekompetanse, yrkesrettet utdanning med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse.
 • Realkompetanse: Søkere som fyller 23 år i løpet av søknadsåret og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet, kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.
Les mer om realkompetanse (klikk for å utvide)
 • Med realkompetanse menes den samlede kompetansen en person har opparbeidet seg gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, annen utdanning eller aktiviteter som kan anses å være relevant. Realkompetansen skal dokumenteres i den grad det lar seg gjøre ved attester, kursbevis, vitnemål og egenvurdering.
 • Realkompetansen vurderes opp mot det formelle opptakskravet til studiet det søkes opptak til og i forhold til den nødvendige faglige kompetansen som forutsettes for å kunne gjennomføre det aktuelle studiet. Vurderingen foretas av fagskolens faglige og pedagogisk ansvarlige personale og endelig vedtak om opptak fattes av rektor.

Les hele Forskriften om opptak og eksamen ved IT Academy

Varighet

Studiet går over ett år på dagtid med oppstart i august/september.

Undervisning 2 til 3 dager per uke, de øvrige dagene arbeides det med selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver. Dette gjør det mulig å kombinere studiet med praksis hos oss eller deltidsjobb.

Finansiering

Studiet berettiger til støtte fra Lånekassen.

Om studieavgift: se her.

Læringsutbyttebeskrivelser

Studiet gir følgende læringsutbytte innen områdene kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper
 • Kandidaten har kunnskap innen de tekniske fagområder ved drift og support av IT systemer.
 • Kandidaten kjenner de tekniske grunnprinsippene for IT drift og support.
 • Kandidaten har et helhetlig og grundig innsikt i support av IT systemer.
 • Kandidaten kjenner kravene til dokumentasjon og rapportering av driftshendelser.
Ferdigheter
 • Kandidaten kan anvende feilsøkingsteori på maskin- og programvareproblematikk.
 • Kandidaten kan anvende maskin- og programvareverktøy.
 • Kandidaten kan anvende virtualiseringsteknologier.
 • Kandidaten kan anvende grunnleggende prinsipper innen kvalitetssikring av leveranse, drift og support innen IT-sektoren.
 • Kandidaten finner frem til informasjon gjennom målrettede søk i relevante oppslagsverk.
 • Kandidaten følger prosedyrer og strategier som sikrer kontinuitet i en supportleveranse.
 • Kandidaten kan prioritere supportoppgaver basert på forståelse for konsekvens.
 • Kandidaten kan oppdatere sin yrkesfaglige kunnskap.
Generell kompetanse
 • Kandidaten har forståelse for bransjeetiske prinsipper mht taushetsplikt og håndtering av informasjon med konfidensielt innehold.
 • Kandidaten kan veilede brukere, og har en løsningsorientert tilnærming i forbindelse med brukerhenvendelser og kundeservice.
 • Kandidaten kan kommunisere og bygge relasjoner med IT personell og andre involverte.
 • Kandidaten kan på selvstendig måte utvikle arbeidsmetoder basert på elektroniske verktøy.
60

Antall studiepoeng

Emner

Ms365 in Practice: From Excel to AI

IT Security Fundamentals

Networking Fundamentals

Configuring Windows Clients

Installing & Configuring Windows Server

Hardware & Support Fundamentals

Linux Fundamentals

Practical Design: Windows Domain