Erfaringer fra tidligere studenter

Erfaringer fra tidligere studenter
Sigve Gjeset Haugan

Sigve


Jeg studerte ved Centric IT Academy i 2021-23 og signerte underveis en avtale med skolens samarbeidspartner Cyberforsvaret. Her har jeg nå en variert arbeidsdag hvor jeg arbeider med support og hjelper brukere, samt drifter systemer i form av oppdatering av servere, feilsøking, research osv. Etter å ha begynt i jobben forstod jeg raskt at jeg kunne mer enn det som var forventet. Jeg er eksempelvis glad for all kunnskapen jeg tilegnet meg i studietiden om servere, nettverk og databaser.


Thomas

Thomas


Jeg studerte ved Centric IT Academy i 2 år. Blandingen av selvstudium og undervisningsdager passet meg utmerket som småbarnsfar og gjorde det mulig å balansere dagene som det passet meg.

Fagene var relevante for arbeidsmarkedet og instruktørene var faglig oppdaterte. Muligheten til å ta sertifiseringer og tilgang til et labmiljø hvor man setter det teoretiske ut i praksis, ga en større forståelse for fagstoffet.

Jeg fikk tilbud om deltidsjobb ved siden av studiet som Junior Cloud Consultant hos TietoEvry, som ble til fulltidsjobb ved endt studie. Jeg er veldig fornøyd med mitt studievalg!David


Studiene er tilrettelagt for teknisk forståelse og kompetanse innen de mest brukte IT-verktøyene globalt. Under hele studiet jobbet jeg som praktikant på Servicedesken i Centric som var tilrettelagt for de dagene jeg ikke hadde undervisning. Mot slutten av studiet ble det utlyst flere stillinger via Centric, og jeg søkte på den ene etter oppmuntring fra Fagansvarlig. Kort tid etter startet jeg i firmaet Kulturtanken de dagene jeg ikke hadde undervisning. Når studiet endte var det viktig for Centric å få meg ut i fulltidsjobb. Det ble nytt intervju hos Mercell til stillingen IT-ansvarlig. Jeg har enda ikke vært arbeidsledig etter endt studie.Birgit


Jeg studerte til System- og nettverksadministrator på IT Academy. Det beste ved studiet foruten aktuelle fag og gode instruktører, var mulighetene for jobb i Centric etter fullførte studier.

Etter studiene fikk jeg jobb i Centric IT som Researcher. Her har jeg vært i over 2 år, og jobber med å intervjue og kvalitetssikre kandidater til oppdrag for Centrics kunder.

Jeg stortrives i jobben og er veldig glad for at jeg valgte Centric IT Academy!Roy


Jeg valgte å jobbe som praktikant på Servicedesk samt delta på prosjekter Centric tilbød. Allerede 2 måneder før studieslutt satt jeg med 2 gode konkrete jobbtilbud, og valgte det som da passet meg best. Kombinasjonen av studier og praksis gjorde at jeg gikk rett fra studier og ut i en spennende jobb.


Daniel

Daniel


Jeg gikk 2 år på Centric IT Academy og hadde fast deltidsjobb ved siden av studiet. To til tre undervisningsdager i uka gjorde dette mulig.

Instruktørene var helt oppdaterte på de fagene de underviste i. Når de ikke underviser, jobber de på Centric med de samme fagområdene.

Skolen har lagt opp fagene så alle emner var lette å følge. Det å kunne fokusere på ett enkelt emne om gangen er prima!

Etter mitt siste skoleår, hjalp Centric meg ut i jobb. Det gikk ca 4 uker fra skoleslutt til jeg fikk fast ansettelse i Centric som IT konsulent hos EVRY Innlandet. Så denne skolen har utmerket seg på ansatte, samarbeid og ikke minst hjulpet meg med en utdanning som førte til jobb!!!Kristian


Jeg gikk både IT-Drift og System- og Nettverksadministrator, og var veldig fornøyd med både undervisningen og instruktørene. Fagstoffet var relevant for de jobbene jeg var interessert i, og kombinert med min praktikantstilling hos Centric, gjorde dette at jeg følte meg klar til arbeidslivet. Kort tid etter studiene fikk jeg jobb i nærområdet som IT-konsulent, med fast ansettelse i Centric konsernet.


Fra Centric IT Academy til Arribatec

 

Laila Dahl var student hos Centric IT Academy fra 2021-2023 og allerede før studiene var ferdige hadde hun fått jobb hos Arribatec.

 

Det var bekjente som tidligere hadde gått på skolen som gjorde at Laila søkte hos Centric IT Academy.  Hun hadde hørt masse lovord om skolen, og med et ønske om å arbeide innen IT, var hun ikke i tvil om hvor hun skulle søke.

“Å starte hos Centric IT Academy er noe av det beste jeg har gjort,” forteller hun. Hun trekker blant annet frem at klassemiljøet og samholdet gjorde det lettere å få gode resultater, ettersom studentene støttet og hjalp hverandre. I tillegg trekker hun frem dyktige og motiverende lærere som en annen viktig faktor.  De var gode til å veilede og til å gi studentene innsikt i hva de måtte lære seg. Til slutt nevnes sertifiseringene som studentene fikk ta på skolen som en kjempefordel hun har dratt stor nytte av.

 

Ny hverdag hos Arribatec

 

Etter studiene startet en ny hverdag som arbeidstaker hos Arribatec. Her jobber Laila med et bredt spekter av innkomne saker, noe som gjør at hun har fått bruk for den brede kompetansen hun har med seg fra studiene. Studiene gjorde at hun lærte seg alt det hun trengte for å mestre den nye arbeidshverdagen.

 

Hos Arribatec er hun ikke alene om å ha studert hos Centric IT Academy. Opp mot 50% av de ansatte har en forbindelse til skolen. Dette gjør det lett å henvende seg til kollegaer dersom man skulle være usikker på noe, noe som igjen fører til at man både lærer og utvikler seg videre.

“Det første halvåret har gått veldig fort!” stråler Laila når hun forteller om jobben sin. «Alle her støtter hverandre og man føler virkelig at man er en del av gruppen. Det gode arbeidsmiljøet gjør at man gleder seg til å dra på jobb hver dag. Jeg møter stadig på ulike utfordringer, og får samtidig jobbe i et fremtidsrettet yrke jeg har egeninteresse for.»

 

– Har du noen innspill til kommende studenter?

«Start et utdanningsløp hos Centric IT Academy. Det vil være noe av det beste du har gjort!”

 

 

Intervjuet av Ingeborg Moe