Fikk jobb før studiet var ferdig!

Samarbeid med næringsliv

Laila er en av flere studenter fra fagskolen som nå har en spennende jobb i Hamar-bedriften Arribatec.

Tett samarbeid mellom fagskolen og IT-bedriften Arribatec.

 

IT bedriften Arribatec (tidligere INNIT) har lenge hatt et samarbeid med fagskolen Centric IT Academy om innleie av lærere og rekruttering av studenter til bedriften. Men dette har nå «skrudd» seg ytterligere til da behovet for, og kampen om mer kompetent arbeidskraft har økt betraktelig i regionen. I Hamarområdet har IT-næringen vokst kraftig de seneste årene med flere nye IT-bedrifter, og senest med etableringen av GreenMountain/TikTok datasenter. Dette gjør at det er flere som har behov for å ansette, og de som har en IT-utdannelse har nå flere muligheter på arbeidsmarkedet.

 

Laila Dahl er en av de som tok 2 årig utdannelse på Centric IT Academy og som nå er i full jobb hos Arribatec. Hun synes det første halvåret etter ansettelsen har gått veldig fort:
«Alle her støtter hverandre og man føler virkelig at man er en del av gruppen. Å starte på fagskolen Centric IT Academy er noe av det beste jeg har gjort. Nå har jeg en jobb hvor jeg stadig møter på ulike utfordringer, og jeg får jobbe i et fremtidsrettet yrke jeg har egeninteresse for!»
Les mer om Laila lenger ned.

 

Fagskolen Centric IT Academy i Hamar har siden 2008 utdannet IT-teknikere til regionen og opplever nå en økt interesse fra næringslivet. Arribatec har vært en partner i flere år og det har medført at mange av de ca. 50 ansatte på bedriftens Hamar-avdeling har en relasjon til skolen, de fleste som tidligere studenter. Flere ansatte har også i perioder fungert som lærere ved skolen innenfor sine fagområder.


«Det at bedriften leier ut egne ansatte til fagskolen som lærere og i tillegg kan presentere seg og sine behov i klassene, gir oss en fordel med tanke på vekst og utvikling. Vi erfarer at studenter fra fagskolen har gode kunnskaper i IT-faget, og at de har de praktiske ferdigheter som gjør at de meget raskt kan utføre sine arbeidsoppgaver uten ytterligere opplæring.»

Vegard Dufseth

Vegard Dufseth

Director Managed Services, Arribatec AS

«Samarbeid med relevant næringsliv er alfa og omega for vår fagskole. Det skjer en kontinuerlig utvikling innenfor IT-fagene og vi som fagskole forplikter oss til å følge med og levere høy kvalitet slik at næringslivet og samfunnet får den kompetansen som etterspørres.
Samtidig er det også veldig tilfredstillende å kunne gi studentene den starten på IT-karrieren sin som de ønsker seg.»

Ove Andreassen

Ove Andreassen

Rektor, Centric IT Academy AS

Laila: fra Centric IT Academy til Arribatec

 

Laila var student hos Centric IT Academy fra 2021-2023 og allerede før studiene var ferdige hadde hun fått jobb hos Arribatec.

 

Det var bekjente som tidligere hadde gått på skolen som gjorde at Laila søkte hos Centric IT Academy.  Hun hadde hørt masse lovord om skolen, og med et ønske om å arbeide innen IT, var hun ikke i tvil om hvor hun skulle søke.

 

“Å starte hos Centric IT Academy er noe av det beste jeg har gjort,” forteller hun. Hun trekker blant annet frem at klassemiljøet og samholdet gjorde det lettere å få gode resultater, ettersom studentene støttet og hjalp hverandre. I tillegg trekker hun frem dyktige og motiverende lærere som en annen viktig faktor.  De var gode til å veilede og til å gi studentene innsikt i hva de måtte lære seg. Til slutt nevnes sertifiseringene som studentene fikk ta på skolen som en kjempefordel hun har dratt stor nytte av.

Ny hverdag hos Arribatec

 

Etter studiene startet en ny hverdag som arbeidstaker hos Arribatec. Her jobber Laila med et bredt spekter av innkomne saker, noe som gjør at hun har fått bruk for den brede kompetansen hun har med seg fra studiene. Studiene gjorde at hun lærte seg alt det hun trengte for å mestre den nye arbeidshverdagen.

 

Hos Arribatec er hun ikke alene om å ha studert hos Centric IT Academy. Opp mot 50% av de ansatte har en forbindelse til skolen. Dette gjør det lett å henvende seg til kollegaer dersom man skulle være usikker på noe, noe som igjen fører til at man både lærer og utvikler seg videre.

 

“Det første halvåret har gått veldig fort!” stråler Laila når hun forteller om jobben sin. «Alle her støtter hverandre og man føler virkelig at man er en del av gruppen. Det gode arbeidsmiljøet gjør at man gleder seg til å dra på jobb hver dag. Jeg møter stadig på ulike utfordringer, og får samtidig jobbe i et fremtidsrettet yrke jeg har egeninteresse for.»

 

Har du noen innspill til kommende studenter?

«Start et utdanningsløp hos Centric IT Academy. Det vil være noe av det beste du har gjort!”

 

 

 

Intervjuet med Laila er gjort av Ingeborg Moe