Fra studier til jobb

Fra studier til jobb

Centric IT Academy har tett samarbeid med næringsliv og bruker lærere fra ledende IT-bedrifter.

Dette medfører også at studenter lettere får arbeid.

 

LES HER:

Noen samarbeidspartnere:

 

Tilbud om ansettelse

 

Centric arbeider med rekruttering og konsulentutleie og har kontorer for dette i Hamar, Oslo, Trondheim og Stavanger.

Centric gir tilbud om arbeid til de studentene som fullfører vårt studium System og Nettverksadministrator og som tilfredstiller nedenstående kriterier.

I Hamar og Oslo er kravene snittkarakter på C, minst én emnekarakter med A og fraværsprosent på under 20% i alle emner.

I Trondheim er kravene snittkarakter på B, minst én emnekarakter med A og fraværsprosent på under 20% i alle emner.

(Det tas forbehold om ekstraordinære hendelser eller åpenbare årsaker som Centric ikke kan forutse eller ta ansvar for, eller at studenten har opptrådt på en slik måte at ansettelse generelt kan anses som problematisk.)

Centric vil uansett forsøke å hjelpe studentene i prosessen med jobbsøking, utarbeidelse av CV etc.

 

Centric er en bedrift som kontinuerlig utvider sin virksomhet og alltid leter etter gode medarbeidere.

Noen av Centrics ledige stillinger akkurat nå kan du se her.

Har du avtjent førstegangstjeneste?

Studiet System- og nettverksadministrator kan gi jobb i Cyberforsvaret, og med utdanningstillegg  på 2G underveis. Les mer her.

Lurer du på hvilken jobb du kan få etter studiene?

 

Dette gjør noen av våre tidligere studenter: