Om IT Academy

Centric IT Academy
  • Undervisningssteder: Hamar, Oslo og Trondheim.
  • Stedsbasert undervisning (i klasserom).
  • NOKUT godkjent siden 2008.
  • Studiefinansiering via Lånekassen.

Om ny teknologi og AI (artificial intelligence)

 

Det er essensielt for oss å ha en oppdatert studieplan som inkluderer nyeste teknologi. AI  eller KI (kunstig intelligens) på norsk har hatt en rasende utvikling og er i ferd med å invadere mange nye områder. Det er derfor viktig at studentene får god kunnskap om AI-tjenester, og lærer å ta i bruk AI-verktøy. Vi har derfor tatt dette inn i læreplanen og planlegger å opprette et eget lab-miljø høsten 2024.

 

Centric IT Academy har som strategi å bruke AI som et verktøy og kontinuerlig vurdere mulighetene som dette generer i ulike emner.

Studiested Oslo
Kirkegt 15

Ferjemannsveien 2/4

Trondheim
Ferjemannsveien 4
Ny adresse fra høsten 2024:
Dronningens gt 1B

Hamar
Grønnegt 52 (Østre torg)

Årsstudiet Datateknologi, server- og nettverksdrift blir for mange et naturlig startpunkt for en spennende IT-karriere.

Ved å fortsette på System- og nettverksadministrator gir Centric jobbtilbud til de som tilfredstiller bestemte resultatkrav (les mer her).

Uansett vil vår egen rekrutteringsavdeling arbeide aktivt med å få deg ut i jobb etter endt utdanning. Se hva tidligere studenter sier.

Verdt å vite

Spennende studieplan

Våre framtidsrettede studier kan lett kombineres med praksisplass eller deltidsjobb. Dette gir en faglig tyngde og praktisk erfaring som er svært ettertraktet på arbeidsmarkedet.

Læringsmiljø

Vi har fokus på læringsmiljø og gjør vårt ytterste for at du skal trives. Våre studenter er i alderen 19 – 40 av begge kjønn og vi tilrettelegger for spillkvelder og andre aktiviteter.

Jobbe hos Centric etter studiet

Centric bemanner flere av landets største selskaper med IT-personell. Til de beste studentene kan Centric tilby svært gode jobbmuligheter.


 

Postadresse:  Centric IT Academy, Pboks 511, 2304 Hamar