Søke studieplass

Søke studieplass
 • Søknad på studieplass foretas via SamordnaOpptak.no
  (åpner 1. februar).
 • Den generelle søknadsfristen er 15. april (hovedopptak).
 • Restplasser etter hovedopptaket kan søkes etter ca 30. mai.
 • Studiestart er i månedsskifte august/september.

Søknad mottatt til hovedopptak besvares ca 25.5.

 

Søknad på restplass (etter ca 30.5) besvares ukentlig.


 

Slik søker du

 

  • Gå til samordnaopptak.no og logg inn.
  • Velg Søknad FAGSKOLE.
  • Finn riktig studiested og studium i listen (Du kan f.eks søke på «Centric»)
  • Husk eventuelt å laste opp nødvendig dokumentasjon. (Vi får ikke behandlet søknad dersom vitnemål o.lign mangler)
  • Husk også å sjekke opptakskravene. Du kan ikke kan komme inn på studier du ikke er kvalifisert til.

 

NB! Får du tilbud om studieplass er det viktig at du svarer og bekrefter at du vil ha plassen innen tidsfristen, ellers vil du miste studieplassen din!

 


Våre opptakskrav

 

Datateknologi, server- og nettverksdrift
fullført og bestått videregående skole, dvs generell studiekompetanse, yrkesrettet utdanning med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse (må dokumenteres).
Søkere som skal gjennomføre fag-/svenneprøve etter opptaksfristen, kan tildeles plass på vilkår om bestått prøve.

(For utenlandske søkere, se lenger ned i teksten)

 

System- og nettverksadministrator
fullført studiet Datatekologi, server- og nettverksdrift, VG3 Dataelektroniker, IKT-servicefaget eller IT-driftsfaget med fagbrev, eller tilsvarende realkompetanse (må dokumenteres).
(Det er en fordel med kompetanse og ferdigheter innen installasjon og oppsett av Windows Server)

 

Realkompetanse kan vurderes for de som i opptaksåret fyller 23 år (eller er eldre), og som ikke oppfyller det formelle opptakskravet.

 

Utenlandske søkere

Søkere fra land utenfor Norge må kunne dokumentere tilstrekkelige norskkunnskaper (dvs Bergenstesten B2 el tilsvarende).

 

Mer om opptakskrav, poengberegning og rangering finner du i Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy på www.lovdata.no.


 

Fritak og innpassing

 

Det kan søkes om innpassing eller fritak for spesifiserte emner basert på tidligere utdanning eller praksis. Søknad skal skje på eget skjema og vedlegges nødvendig dokumentasjon. Søknadsfrist er senest én uke etter studiestart og én uke før undervisningen i det aktuelle emnet startes. Søknadsskjema fås ved henvendelse til skolen.

Minst 30 fagskolepoeng må være avlagt ved Centric IT Academy for at vitnemål kan utstedes.

 


 

Diverse informasjon

 

Lurer du på søknadsfrister eller hvordan du søker kan du spørre Samordna Opptak t: 21 49 56 09 / e: sokerinfo@samordnaopptak.no.

 

Har du spørsmål om studier, opptakskrav eller realkompetanse, kan du fylle ut dette kontaktskjemaet.

 

Våre studier berettiger til lån i Lånekassen.
Du meldes automatisk inn i Studentsamskipnaden og Organisasjonen for Norske Fagskolestudenter (uten ekstra gebyr).

 


Har du spørsmål til oss eller ønsker ytterligere informasjon, kontakt oss her.

 

All tilsendt informasjon blir behandlet i henhold til vår personvernerklæring, som finnes her:

Personvernerklæring