Klage på karaktersetting eller formelle feil ved eksamen.
Klageretten er beskrevet i Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy (Lovdata.no).