FAQ - Ofte Stilte Spørsmål

FAQ – Ofte Stilte Spørsmål

Generelt om skolen

Hva er Centric IT Academy?

Centric IT Academy er en offentlig NOKUT-godkjent fagskole som gir rett til støtte fra Lånekassen. Vår IT tekniske fagskole er unik i Norge og kombinerer utdanning, praksis og jobb i ett løp. Vårt prioriterte mål er å få alle våre studenter ut i jobb etter endt utdannelse!
I tillegg til fagskole er vi også et IT-selskap som leverer drift, support og overvåking på kundens utstyr og applikasjoner. Tjenestene spenner fra Service Desk til drift av helhetlig infrastruktur, applikasjoner og nettverk. Vi har også bemanningsavdelinger som leier ut IT-konsulenter over hele landet.

Hvilke studier tilbyr Centric IT Academy?

For tiden tilbyr vi følgende studier:

Studiene har oppstart i august/september, og avslutning i  juni. Det er obligatorisk undervisning 2 til 3 dager per uke – øvrige ukedager avsettes til selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver.
Mer utførlig informasjon om det enkelte studiet finner du i menyvalget «Studier».

Hvor ligger skolen?

Hamar:

Skolen holder til ved Østre torg (Grønnegt 52). Dette er midt i sentrum med gode buss- og togforbindelser, 5 min gange fra jernbanestasjonen.

Oslo:

Skolen holder til i Kirkegt 15, i 5. etg. Ca 5 min gange fra Oslo S.
Følg Karl Johans gt fra Oslo S mot Stortinget, ta til venstre når du kommer til Kirkegata. Inngang er ved siden av Baker Hansen.

Trondheim:

Skolen holder til i Ferjemannsveien 4, i 2. etg. (Rett ved bussstopp Bakkegata)
Skolebygget ligger på Bakklandet, ved sørsiden av Bakke Bru og ca 2 min gange fra Solsiden kjøpesenter.

Hva er skolens åpningstider?

Skolen er åpen fra 09:00 – 16:00

Som student har du mulighet til å benytte ledige LAB/grupperom innenfor disse åpningstidene.

Søknadsprosess og opptakskrav

Når er søknadsfristen for opptak?

Søknad på studieplass foretas via Samordnaopptak.no (velg Fagskoler). Søknadsfrist er 20.april. Eventuelle restplasser offentliggjøres også via Samordna opptak etter hovedopptaket (ca 25. mai).

Hvordan søker jeg?

Innsøking foretas via Samordnaopptak.no (velg Fagskoler) innen 15. april.

Eventuelle restplasser publiseres på Samordna opptak ca 25. mai og fylles opp fortløpende.

 

Mer informasjon finner du i menypunktet Søke studieplass og på Samordna opptak.

Hva er opptakskravene?

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift er generell studiekompetanse, yrkesrettet utdanning med fagbrev eller tilsvarende realkompetanse.

 

Det generelle grunnlaget for opptak til studiet System og nettverksadministrator er fullført studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift, fagbrev i Dataelektronikerfaget, IKT-servicefaget, IT-driftsfaget eller tilsvarende realkompetanse.

 

Se for øvrig Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy.

Kan jeg søke fritak/innpasning hvis jeg har tilsvarende fag/emner/sertifiseringer?

Ja. Innpassing kan gis på grunnlag av dokumentert relevant utdanning og kompetanse.

Se for øvrig Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy.

Er det krav til norskkunnskaper ved opptak?

Undervisningen foregår normalt på norsk , og dine norskkunnskaper må være tilstrekkelige for å følge denne undervisningen. Pensum foreligger hovedsakelig på engelsk.

Jeg har ikke fullført videregående opplæring – kan jeg begynne på noen av studiene?

Dersom du på søknadstidspunktet fortsatt går på videregående skole, og ikke har mottatt vitnemål, kan du tas opp med forbehold, dvs. at godkjent vitnemål må fremlegges før studiestart. Du kan altså ikke starte på utdanningen før slik dokumentasjon er mottatt og godkjent av skolen.

 

Er du minst 23 år (eller fyller 23 år i løpet av opptaksåret) og ikke har fullført videregående opplæring, vil vi gjøre en realkompetansevurdering mot opptakskravene i den utdanningen du ønsker å starte på. Vi vil da vurdere eventuell annen utdanning og kurs, relevant arbeidserfaring og annen bakgrunn som kan være relevant for opptak.  

Jeg har ikke hatt engelsk siden ungdomsskolen – blir det vanskelig å lese faglitteratur på engelsk?

Du må regne med å bruke mer tid på forberedelser, lesing og på oppgaveløsning enn de som har hatt engelsk til VG II-nivå eller høyere. Vi anbefaler at du leser en god del engelsk i løpet av sommeren før skolestart for å øke ordforrådet.

Utdanning og studiestart

Når er studiestart?

Våre studier har oppstart i slutten av august eller begynnelsen av september.  

For nøyaktig dato, kontakt skolen

Hva er utdanningens varighet?

Begge studier går over ett år på dagtid. Undervisning 2 til 3 dager per uke, øvrige dager er avsatt til selvstudium og tilrettelagte lab- og prosjektoppgaver, eventuelt til praktikantplass.

Hvilke emner undervises det i?
Får jeg studiepoeng?

Ja. Begge studier gir 60 studiepoeng.

Hva koster studiene?

Gå til menyvalg Studieavgift.

 

Husk at du ved søknad til Lånekassen også automatisk får en egen sum beregnet til skolepenger/studieavgift.

Kan jeg få lån og stipend i Lånekassen?

Begge studier regnes som fulltidsstudier, og gir rett til stipend og lån fra Lånekassen.

Har skolen nettstudier?

Nei, skolen tilbyr ikke nettstudier.

 

Hvorfor ikke?

Fordi vi ønsker å ansette studenter etter at de er ferdige på skolen, og derfor vil vi også gjerne bli bedre kjent med dem. I tillegg ønsker vi et godt studentmiljø, og det får vi ikke til på samme måte via nettstudier.

Hvordan ser timeplanen ut?

Framdriftsplaner for hele studieåret leveres ut til studentene første skoledag. Vi følger skoleruta til fylkeskommunen mht. oppstart/avslutning, ferier osv. Eksamensdagene fremkommer også av denne framdriftsplanen. Det er obligatorisk oppmøte 2 til 3 dager i uken. 

Har skolen høstferie, juleferie og påskeferie?

Ja, vi følger skoleruta til fylkeskommunen.

Hvor finner jeg studiehåndboken?

Studiehåndboken deles ut ved studiestart. I tillegg finner du nyttig informasjon her: Praktisk Info.

Kontakt gjerne skolen direkte for spørsmål vedrørende emner og innhold. Du finner kontaktskjema her.

Hvor finner jeg forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy?

Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy finner du på nettstedet Lovdata.no.

Direktelink:  Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy.

Hvilken læringsplattform (LMS) bruker skolen?

Vi bruker læringsplattformen Moodle.

Moodle er et viktig verktøy i skolehverdagen som til enhver tid gir studentene oversikt over studiene, resultater, nyheter fra skolen og kontaktinformasjon til instruktører og medstudenter.

Hvilke velferdsordninger har jeg tilgang på som student?

Våre studenter meldes automatisk inn i Studentsamskipnaden Innlandet, Oslo eller Trondheim (avhengig av studiested), og medlemsavgift er inkludert i studieavgiften. Du får da tilgang på studentboliger, studentrådgivning og kantine m.m.  Les mer her:  Innlandet , Oslo og Trondheim.

Ved studiestart utstedes studiebevis som gir rett til kollektivrabatt og en rekke andre gode tilbud.  Studiebevis utstedes kort tid etter studiestart. Midlertidig studiebevis kan utstedes første studiedag dersom det ønskes.

Eksamen og vitnemål

Når er eksamen?

Eksamen avholdes ved avslutning av hver emne og vil derfor fordele seg utover studieåret.  Vår læringsplattform viser oppdatert informasjon om eksamensdatoer og innleveringsfrister. Kontakt skolen for nærmere informasjon.

Hva skjer hvis jeg er syk på eksamen?

Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil du kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt. Du har rett til å avlegge ny eksamen innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen.

Kan jeg ta opp igjen eksamen?

Ved gyldig dokumentert fravær fra eksamen, for eksempel legeerklæring, vil du kunne gjennomføre ny eksamen kostnadsfritt.

Ny eksamen for å forbedre eksamenskarakter må avlegges innen første studieåret etter avlagt ordinær eksamen og maksimalt 3 ganger.

For ytterligere opplysninger, sjekk Forskrift om opptak og eksamen ved Centric IT Academy.

Hvor mange ganger kan jeg ta opp igjen en eksamen?

Ny eksamen kan avlegges innen det første kalenderåret etter avlagt ordinær eksamen og maksimalt 3 ganger.

Får jeg vitnemål etter endt utdanning?

Ja. Når du har avlagt og bestått alle eksamener utstedes vitnemål.

Praksisplass og jobbmuligheter

Hvilke muligheter finnes for praksisplass under studietiden?

Vår Servicedesk i Hamar har fra tid til annen praksisplasser som kan søkes av studenter. Plassene utlyses fortløpende for våre studenter gjennom studieåret. Centric har også tidvis andre prosjekter hvor det er behov for praktikanter. Idet det ikke er obligatorisk undervisning hver dag, kan man også eventuelt kombinere studiene med praktikantstillinger andre steder også.

Er praksisplassen lønnet?

Ja. Praksisen er ikke en obligatorisk en del av utdannelsen, og det utbetales dermed praktikantlønn etter gjeldende satser.

Hvordan er jobbmulighetene etter endt utdanning?

Tilbud om arbeid gis til de studentene som fullfører vårt studium System og Nettverksadministrator med snittkarakter på C, minst én emnekarakter med A og fraværsprosent på under 20% i alle emner.

Det tas forbehold om andre ekstraordinære hendelser eller åpenbare årsaker som Centric ikke kan forutse eller ta ansvar for.

Uansett vil vi alltid forsøke å tilby alle studenter arbeid og hjelpe dem i prosessen mht CV, jobbsøking etc.

Innen IT-bransjen er det alltid behov for personer med aktuell utdanning og erfaring.

 

Datateknologi, server- og nettverksdrift:
Etter endt studium er du kvalifisert til å jobbe med brukerstøtte, oppsett av enkle nettverk, feilsøking m.m.

System og Nettverksadministrator:
Som nettverksadministrator jobber du med å drifte nettverk. Aktuelle arbeidsoppgaver kan være å planlegge, installer og konfigurere nettverk. Du kan også jobbe med nettverksdesign, nettverkssikkerhet og planlegging og ledelse av IT-prosjekter.

Bøker og utstyr

Hvilke bøker skal jeg kjøpe?

Du kan kjøpe en «bokpakke» av oss, og vi vil da sørge for at du får de nødvendige bøkene til rett tid. Vi vil da ta oss av bestilling av pensumbøker og sørger for at du har det du trenger til hvert emne.  Se info på siden Studieavgift. Ønsker du ikke denne ordningen, må du kjøpe bøkene på egenhånd.

Bør jeg ha egen PC hjemme?

Som student hos oss disponerer du en PC i studietiden på skolen. Dersom du har mulighet til å sitte på skolen og jobbe med skolearbeidet der, har du ikke behov for å kjøpe egen maskin. De fleste vil likevel foretrekke å ha en egen maskin som kan benyttes hjemme.