HAR DU LYST TIL Å JOBBE I CYBERFORSVARET?

 

Da kan du ta studiet System- og nettverksadministrator.

Underveis i studiet kan du søke opptak og signere kontrakt som gir fast ansettelse etter studiene.

Det er et krav at militær førstegangstjeneste er avtjent. (Les om øvrige vilkår lenger ned)


 

 

Forsvaret har et stort behov for teknisk kompetanse. Cyberforsvarets egne Spesialistskole produserer hvert år inntil 40 cyberteknikere, men klarer ikke å dekke Forsvarets behov. Derfor rekrutteres teknikere fra fagskolen Centric IT Academy.

Som cybertekniker kan du jobbe i mange forskjellige avdelinger i Forsvaret, og du kan få en lang tjenestetid i et spennende miljø. Tjenestestedene er spredt over hele landet med spennende og varierte arbeidsoppgaver innenfor fagfeltet cybermilitær virksomhet

Det gir den enkelte mulighet til høy grad av fleksibilitet både med tanke på lokasjon, avdeling og arbeidsoppgaver, og ikke minst en karriere full av utvikling og muligheter.


 

Studenter på studiet System- og nettverksadministrator ved Centric IT Academy tilbys kontrakt med Forsvaret. Fra kontrakten underskrives utbetales et utdanningstillegg på 2G per måned (i 2023 utgjør dette Kr 19.770).

 

Øvrige vilkår :

  • Avtjent førstegangstjeneste
  • Innfri fysiske minstekrav (nivå 4)
  • Medisinsk skikkethet
  • Sikkerhetsklarering
  • Intervju
  • Karakterer fra studiet Datateknologi, server- og nettverksdrift el tilsvarende

 

Sjekk opptaksregler og les om studiet her.