Søknad om fri, permisjon eller avbrudd fra studiet