Bruk tiden til å øke dine kunnskaper og kompetanse. Som en del av «Utdanningsløftet 2020» vil mottagere av dagpenger kunne fortsette å få dagpenger selv om de starter opp med studier. Denne ordningen gjelder ut 2020. Vi har gunstige betingelser dersom årsaken er Covid-19 (se nederst på denne siden). 

 

 

Datateknologi, server- og nettverksdrift

Dette er et grunnleggende IT-studium. Undervisningen skjer i skolens lokaler i Hamar sentrum to dager i uken kl 9 – 15. Det må påregnes tid til egenstudier og eventuelle oppgaver. Studiet gir 60 studiepoeng ved fullført høst- og vårsemester.

 

Studiet vil gi generell IT-kompetanse som er nyttig for alle og vil øke din verdi som arbeidstaker. Enten du arbeider med kontor-/administrative eller tekniske arbeidsoppgaver, eller vil starte opp en IT-karriere. Studiet er praktisk vinklet og vil gi stor forståelse for hvordan IT-utstyr fungerer og opereres. Ingen spesielle IT-kunnskaper er påkrevet, men det fordres interesse for IT/teknologi.

 

Det er ikke nødvendig med egen PC da skolens utstyr kan benyttes, også utenom undervisningstiden.

Emner avsluttes fortløpende med eksamen på skolen (ordinær eksamen har ikke eksamensgebyr).

Alt studiemateriell er inkludert i studiet og leveres av skolen.

 


 

Søknad

Søk via SamordnaOpptak.no (her heter studiet IT drift- og supportteknikk).

Dersom du ikke har generell studiekompetanse eller fullført 3-årig videregående med fagbrev, må du søke på realkompetanse. Du må da være 23 år el eldre og du må laste opp attester/referanser fra tidligere praksis/arbeidsforhold.

Mer informasjon om søkeprosessen her.

 

Finansiering

Du kan få gunstig lån i Lånekassen som består av basislån (månedlig utbetaling) + lån til studieavgift. Ved bestått studium omgjøres 40% til stipend. Her finner du nyttig informasjon om finansiering.

Må du avbryte utdanningen (fordi du har fått jobb el lign), vil du beholde støtten fra Lånekassen fram til avbruddet såfremt utdanningen har vart i minst 3 måneder. I så fall beholder eller får du også utbetalt skolepenger for hele halvåret.

Dersom du ikke kan søke om lån i Lånekassen for å betale studieavgiften, kan vi avtale månedlig nedbetaling.

Rente i Lånekassen

Fastrentene i Lånekassen med virkning fra 1. juli er 1,628 prosent for tre års bindingstid, 1,736 prosent for fem år og 2,002 prosent for ti år.

Den flytende renten i Lånekassen vil fra 1. juli være 2,159 prosent. (Rentesatser)

Egne vilkår Covid-19 (*)

Dersom du kan dokumentere at du er permittert eller arbeidsledig pga Covid-19, kan du søke om egne vilkår. Vilkårene gjelder ved søknad på studier i perioden 22.6.2020 – 19.7.2020.

 

Studiekontrakt med mulighet til å avbryte studiene etter 6  mnd eller når du får fast arbeid (påbegynte emner faktureres).

Tilpasset studieavgift (justert til Lånekassens sats Kr 33302 per termin + studiebøker).

Du får uansett kompetansebevis som viser beståtte eksamener.

 

Husk også at:

  • Det er ikke nødvendig med eget IT-utstyr
  • Du opparbeider studiepoeng per emne
  • Du kan ta mange gratis sertifiseringer som student hos oss

 

Spørsmål?

Bruk kontaktskjema eller tlf 913 81 296.

 

Emner:


 

MS Office: Word, Excel, Outlook

 

Support and Documentation

 

Hardware Fundamentals

 

Networking Fundamentals

 

Windows Clients

 

Windows Server

 

Practical Design: Windows Domain

 

Linux Fundamentals

 

IT Security Fundamentals